Nyheder

Marineforeningen for Horsens og Omegn

Marineforeningen for Horsens og Omegn     •     Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens

Nyt fra foreningen


Mindeord for Georg Madsen og hans hustru Helle Madsen


Citat:

Dem, der ikke er her mere,

har ikke forladt os,

men er bare gået i forvejen.


Søndag d. 10.01.2021 gik vort medlem, Georg Madsen, fra borde.

Han fulgte sin hustru, Helle Madsen, som gik fra borde i september 2020.

Må de have fundet hinanden igen på den anden side af himmelens port.


Æret være Helle og Georg's minde 

--------------------------------------------

Ohøj alle brave søfolk ⚓️

 

På foranledning af de nuværende restriktioner, og udsigten til at de forlænges yderligere, en vurdering af vaccinationsprocessens tidsplan, samt skrivelse fra Landsformanden, har vi på bestyrelsesmøde, afholdt d. 21.1.2021, besluttet at udsætte vores ordinære generalforsamling til

 

Fredag d. 23.4.2021 kl 19.00 på Marinestuen (spisning kl 18.00)

 

Kontingentopkrævningen udsendes 26.2.2021, og skal være indbetalt senest 31.3.2021, for at kunne være stemmeberettiget til den forestående generalforsamling

 

Vi følger, selvfølgelig, udmeldingerne fra myndighederne, og håber på snart at kunne åbne lidt igen.

 

I skal vide, at I er savnet.

 

Vi håber på snarligt gensyn.

 

Indtil da, pas godt på jer selv og hinanden.

 

De bedste hilsener

Bestyrelsen

Horsens Marineforening

Et lille potpourri af billeder fra arkivet, mens vi venter på bedre tider.

Arrangementer:


Al aktivitet - åbningsdage og arrangementer - er indstillet indtil videre.

Vi melder ud, så snart der er bedring i sigte


HUSK fredagsbaren er åben hver den første fredag i måneden fra 16.00 - 19.00

Næste gang er fredag d. 

Kommende sendemandsmøder:

2020 - Svendborg

2021 - Skagen

2022 - ?

OBS!! Nyt fra Soldaterforeningerne


Kære Alle

Med henblik på tidens alvor, forsamlingsforbud og diverse udmeldinger fra regeringen om, at det ikke ændres foreløbig, er Jørgen og jeg af den mening, at vi udsætter den planlagte kammeratskabsskydning d. 6.2. til 2022, da det i tiden ikke er muligt at afholde denne, og at det heller ikke er nemt at få en ny dato for afholdelse af samme.

Vi er selvfølgelig ærgerlige over denne beslutning, men må sande, at tiden ikke er med os i øjeblikket.De bedste ønsker om snarlig bedring

Soldaterforeningerne i Horsens

Følg også med på vores Facebookside