Forside

Marineforeningen for Horsens og Omegn formålsparagraf


Marineforeningen er en forsvarspositiv forening, der gennem sin landsdækkende virksomhed søger at udbrede kendskabet til og interessen for landets sømilitære forsvar og søfartserhverv, hvorfor Marineforeningen dækker hele det maritime Danmark.


Ved aktiviteter i de 72 lokale afdelinger rundt om i landet + 1 i Grønland, samles tidligere og nuværende tjenestegørende i søværnet, marinehjemmeværnet og handelsflåden og andre, der nærer interesse for det maritime til gennem kammeratskab og sammenhold at medvirke til at opfylde foreningens formål. Læs Marineforeningens vedtægter her.


Marineforeningen har godt 8000 medlemmer, fordelt på de 72 lokalafdelinger samt 1 i Grønland.


De 72 + 1 lokale afdelinger er økonomisk selvstyrende med egen bestyrelse og afdelingerne er samlet i 9 distrikter.