Forside

Marineforeningen for Horsens og Omegn formålsparagraf


Marineforeningen er en forsvarspositiv forening, der gennem sin landsdækkende virksomhed søger at udbrede kendskabet til og interessen for landets sømilitære forsvar og søfartserhverv, hvorfor Marineforeningen dækker hele det maritime Danmark.


Ved aktiviteter i de 76 lokale afdelinger rundt om i landet samles tidligere og nuværende tjenestegørende i søværnet, marinehjemmeværnet og handelsflåden og andre, der nærer interesse for det maritime til gennem kammeratskab og sammenhold at medvirke til at opfylde foreningens formål. Læs Marineforeningens vedtægter her.


Marineforeningen har pr. 5.1.2022 7957 medlemmer, hvoraf 2/3 er tidligere orlogsgaster.


De 74 lokale afdelinger er økonomisk selvstyrende med egen bestyrelse og afdelingerne er samlet i 9 distrikter.