Bestyrelsen

Marineforeningen for Horsens og Omegn

Formand

Jan Marvig

Houmannsgade 1A, 1

8700 Horsens

23242554

janmarvig8700m@gmail.com


Kasserer

Erik Viggo Jensen

Adelgade 17

8700 Horsens

51929698

noelle@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Kim Hammer

Stenagervej 4

8752 Østbirk

60899163

kimhammer1963@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Mogens Skafte

Sundvej 31 1. sal nr.9

8700 Horsens

51207439

mogensskafte@gmail.com

Næstformand

John A. Flindt

Fredericiagade 4B, 1.

8700 Horsens

40746202

john.flindt2605@gmail.com

Sekretær

Britt Andersen

Havneallé 43, 2.

8700 Horsens

29828035

66andersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem


Marineforeningen for Horsens og Omegn     •     Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens