Marineforeningen for Horsens og Omegn

 

 

Danmarks Marineforening www.marineforeningen.dk

 

Søværnets Tamburkorps www.tamburkorpset.dk

 

Marineforeningens Skyttelav www.skyttelavet.dk

 

Horsens Havn www.horsenshavn.dk

 

Horsens Marineforenings facebookside

Marineforeningen for Horsens og Omegn • Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens